Світовий досвід використання принципів зеленого офісу

 • : Function split() is deprecated in /usr/local/www/GreenOff/data/modules/localizer/localizer.module on line 1213.
 • : Function ereg() is deprecated in /usr/local/www/GreenOff/data/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /usr/local/www/GreenOff/data/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /usr/local/www/GreenOff/data/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /usr/local/www/GreenOff/data/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /usr/local/www/GreenOff/data/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /usr/local/www/GreenOff/data/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /usr/local/www/GreenOff/data/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /usr/local/www/GreenOff/data/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /usr/local/www/GreenOff/data/includes/file.inc on line 647.
 • : Function ereg() is deprecated in /usr/local/www/GreenOff/data/includes/file.inc on line 647.

Нижче наведений огляд зарубіжного досвіду. Ви можете завантажити весь додаток до звіту про досвід застосування принципів ЗО у форматі Microsoft Word, розмір 315 Kb.
 
1. ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА КАНАДИ
2. ДОСВІД ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКИХ СВІТОВИХ КОМПАНІЙ (Xerox, Canon , Adidas, Yahoo)
3. ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТІВ (Сполучені Штати Америки, Китай, Нова Зеландія та Австралія)
 
1. ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА КАНАДИ
 
Серед зусиль урядових структур по застосуванню принципів зеленого офісу варто окремо виділити програми урядів Великої Британії та Канади.
 
Великобританія
 
Великобританія займає одне з провідних місць у світі по поширенню концепції «зеленого офісу». Високий рівень екологічної освіти, а також активність людей і впевненість у впливовості і значущості рішень і поведінки кожного індивіда для поліпшення стану навколишнього середовище, а також турбота про наступні покоління дають стимул і підгрунтя до поширення принципів «зеленого офісу».
 
Перш за все, кожне значуще міністерство має свою політику по відношенню до охорони довкілля та сталого розвитку. Урядовий портал концентрує інформацію про такі дії.
 
Для оцінки впливу державних структур Великої Британії на довкілля у 1997 році створено Комітет екологічного аудиту, який у тому числі публікує звіти про досягнення поставлених цілей департаментами в різних сферах.
 
Уряд Великої Британії постійно оновлює цілі, яких планує досягнути. Так, наприклад у червні 2006 року було затверджено нові цілі, серед яких є наступні (для прикладу) [5]:

 • Зменшити викиди діоксиду вуглецю урядовими офісами у 2010 році на 12,5% у порівнянні з періодом 1999/2000;
 • Зменшити викиди діоксиду вуглецю урядовими офісами у 2020 році на 30% у порівнянні з періодом 1999/2000;
 • Зменшити викиди діоксиду вуглецю використовуваним урядом транспортом у 2010 році на 15% у порівнянні з періодом 2005/2006;
 • Збільшити енергоефективність урядових установ на метр квадратний на 15% до 2010 відносно 1999/2000;
 • Збільшити енергоефективність урядових установ на метр квадратний на 30% до 2020 відносно 1999/2000;
 • Споживання урядом електроенергії від відновних джерел довести до 10%;
 • Зменшити кількість відходів у 2010 на 5% порівняно з 2004/2005;
 • Зменшити кількість відходів у 2020 на 25% порівняно з 2004/2005;
 • Довести кількість відсортованих відходів до 40%  усіх відходів у 2010;
 • Довести кількість відсортованих відходів до 75%  усіх відходів у 2020;
 • Зменшити споживання води всіма офісними та неофісними урядовими приміщеннями у 2010 році на 25% порівняно з 2004/2005.

 
Крім політики окремих міністерств існують робочі групи, наприклад, із системи закупівель, сталого будівництва. Так, першим названим комітетом було розроблено і план дій по сталій системі закупівель "Procuring the Future", яка визначає відповідальність урядових установ, починаючи  з 2007-2008 року, закуповувати товари і послуги, які є дружніми до навколишнього середовища. У випадку, коли вартість продукції, яка відповідає екологічним критеріям є більшою за виділений бюджет, існує можливість провести переговори з Казначейством.
 
Уряд також розробив інструкції для системи закупівель (Green Bayer Guideline), у якому наводяться рекомендації для системи закупівель, а також законодавство ЄС та вдалі приклади для наслідування.
 
Активним у Великобританії є зараз будівля нових житлових масивів, де кожна новобудова-будинок є приклад зеленого офісу. Уряд Сполученого Королівства визначив: «До 2016 року всі споруджені у Сполученому Королівстві будинки повинні бути екологічно збалансованими, при цьому практично не утворюючи викидів СО2 в атмосферу», крім цього звернули увагу на обов’язковість відповідності стандартам електрозбереження. Використання енергозберігаючої техніки є обов’язковим не лише для нових будівель, а й для старих.
 
Уряд розробив «Кодекс будинків майбутнього», який набув сили у квітні 2007 року. Він має лише рекомендаційний характер, проте з квітня 2008 року стане обов’язковим. «Кодекс передбачає запровадження рейтингової системи – від однієї до шести зірок, де шість зірок означатимуть вищий рівень екологічної збалансованості будинку».
 
«Десятирічний план впровадження нових будівельних стандартів з чіткою екологічною спрямованістю створить необхідну для бізнесу визначеність, сприятиме поширенню інновацій на ринку та зниженню вартості технологій,» – вважає Руф Келлі, державний секретар. Уряд Сполученого Королівства розробив план дій, згідно з яким до 2010 року буде виконано 25% Будівельного Кодексу, а до 2013 року планується зростання до 44%, а до 2016 року – 100%.
 
«За оцінкою фахівців, реалізація пропонованого урядом плану сприятиме скороченню викидів СО2 на 5-7 млн. тон у 2020 році. В цілому від 2007до 2050 року кількість вуглецевих викидів можна буде зменшити на 127-136 тонн. Більше того, базуючись на сучасному рівні цін на енергоносії, виключно з цінами на нафту, а також за умови, що енергоспоживання не буде зростати, досягнення мети 2010 року забезпечить домовласникам щорічну економію 50фунтів стерлінгів (близько 100 доларів США). До 2013 року економія подвоїться». Для того, щоб сприяти поширенню нової програми уряд планує звільнити власників будинків з нульовим викидом вуглекислого газу від податку на продаж майна.
 
Іншим прикладом, пов’язаним з будовами є кампанія Міжнародного фонду захисту природи (WWF) у Великобританії „Один мільйон сталих будинків” (One Million Sustainable Homes) [6]. Так, врахувавши шкоду будинків Британії на навколишнє середовище. А саме: використання родючих земель під забудівлю, нераціональне використання води, надмірне використання токсичних хімічних речовин в матеріалах, що може впливати на здоров’я мешканців та інше, розробили проект зеленого будинку. WWF має підтримку держави, галузей промисловості та покупців.
 
WWF започаткувала конкурс на кращі будматеріали (якість і найменший вплив на навколишнє середовище), що створює мотивацію для постійного розвитку будівельної галузі. Основними критеріями при побудові для компанії є викид вуглецю, але вони не можуть не враховувати ефективне використання води, тепла та енергії та зменшення кількості твердих побутових відходів. Отже компанія створює велике містечко зелених будинків. Мати такий будинок означає, що господар розуміє реальний стан навколишнього середовища і готовності внести свій вклад у зменшення негативного впливу на нього.
 
Канада
 
У Канаді діє державна програма по сортуванню твердих побутових відходів BELL CANADA'S ZERO WASTE PROGRAM. На початку роботи для проекту було обрано один будинок у Етобікоке, Онтаріо. Ця модель безвідходного життя показала, що це є і економією кошів. На даний момент ця програма має поширення на територіях навколо всього озера Онтаріо і за межами. Вона включає сортування відходів на велику кількість найменувань, а також створення компосних ям для органічних відходів, проведення роз’яснювальної роботи, зустрічей та розробку інструкцій для впровадження ЗО.
 
Робота долучення до ідеї впровадження принципів зеленому офісу поділена на три етапи. Перший – це збір інформації, її обробка та друкування результатів і звітів. Другий етап включає в себе працю над безпосереднім впровадженням всіх ідей та проектів. Та останній – діяльність спрямована на поширення ідеї зеленого офісу, створення реклами шляхом друку статей та проведенням різноманітних заходів.
 
2. Досвід приватного сектору на прикладі великих світових компаній
 
Із зробленого у дослідженні аналізу очевидним є домінування транснаціональних компаній в ініціативі по впровадженню принципів зеленого офісу. Для ілюстрації різних ініціатив приватних компаній ми обрали компанії Xerox, Yahoo, Canon та Аdidas.
 
Xerox
 
Компанія Ксерокс понад десятиліття працює, впроваджуючи безвідходні технології та мінімізуючи утворення токсичних відходів в життєвому циклі продукції. Одним із шляхів впровадження є розроблення та дотримання вимог до постачальників продукції, яка теж має містити мало відходів. Більш того, компанія розробляє технологію випуску продукції з урахуванням впливу на довкілля та з огляду заощадження коштів, використовуючи екологічне маркування та видання звітів про вплив на довкілля діяльності компанії, відповідає вимогам двох екологічних маркувань: «ENERGY STAR» та «Environmental Choice». Тому на сьогодні продукція компанії Ксерокс є успішнішою в конкуренції із аналогами інших великий компаній.
 
Canon
 
Компанія Canon, яка вже працює вже 60 років на світовому ринку створення фотокамер, отримала сертифікат ISO-14001, ще у 1995 році. Це вказує на якість продукції і високий розвиток системи екологічного менеджменту. Ще у 1988 році компанія почала впроваджувати нову філософію, розвитку компанії. ЇЇ основним завданням є перетворення компанії на екологічно дружню, щоб і продукція і сам процес виготовлення завдавав якнайменшої шкоди навколишньому середовищу. Це досягається завдяки розробці планів розвитку на три роки і щорічних звітів компанії. Так звіт 2006 року вказує на те, що в компанії ефективно функціонує програма 100% вторинної переробки картриджів, у офісах та на виробництві запроваджений роздільний збір твердих побутових відходів. При виготовленні продукції прораховують еклетро-ефективність. У 2005 році продукція Canon отримала маркування Green Mark, що свідчить що продукція є енергоефективною, є можливість вторинної переробки деталей, а також зменшений вплив на навколишнє середовище при виготовленні даного продукту. Компанія впроваджує нові технології, що зменшують викиди СО2 [8].
 
Використання принципів зеленого офісу компанія досягає завдяки поширенню екологічної освіти серед робочого колективу. Це вдалося зробити завдяки проведенню семінарів, лекцій і тренінгів. Після кожного заходу проводиться тестування, де працівник має відповісти більше чим на 80% запитань правильно [10].
 
Adidas
 
Німецька компанія Adidas, що є одним із світових лідерів по виробництву спортивного одягу, також стала на шлях екологічно дружньої компанії. Мотивом цього нововведення є розуміння нового фактору впливу на розвиток бізнесу в умовах жорсткої конкуренції, а саме вплив на навколишнє середовище. Кожен офіс компанії сортує відходи, ефективно використовує електроенергію та воду. Такі правила поведінки є обов’язковою складовою культури кожного працівника.
 
Кожного року відділ екологічного менеджменту робить звіт за рік компанії, де показані результати запровадження політики компанії на зменшення впливу на навколишнє середовище [3].
 
Yahoo!
 
СвітоваІнтернет компанія Yahoo також вирішила запровадити принципи ЗО. Керівництво поставило ціль, що до кінця 2007 року компанія стане екологічно дружньою. Першими кроками на цьому шляху стала заміна частини серверів (а їх 100 000 по всьому світі) на енергозберігаючі, використання енергії гідроелектростанцій і запровадження автоматичної системи охолодження. Компанія Yahoo з 14 травня, 2007 розпочала незвичайну рекламну програму, яка сприятиме поширенню інформації про стан  навколишнього середовища, а також  про нові зелені технології (http://green.yahoo.com).
 
 
3. Досвід університетів
 
Серед університетських ініціатив найуспішнішими та найвідомішими є ініціативи навчальних закладів США.
 
Сполучені Штати Америки
 
У США принципи ЗО мають широке використання серед університетів, коледжів та шкіл. 
 
Яскравими є приклади й індивідуальних університетів. Найкращий університет США – Гарвард – запровадив принципи ЗО у себе. Ще на самому початку у 1999 році міжфакультетська група студентів почала обговорювати ідею зеленого кампусу. До кінця року вони зробили презентацію зеленого кампусу університету Австралії. Після цього була створена робоча група, яка розробила проект зеленого кампусу для Гарвардського університету.
 
Ініціатива почала роботу у 2000 році вигравши грант на свою роботу. Через 5 років вдалося запровадити зелений кампус у Гарварді використавши в 5 разів менше коштів на впровадження чим витрачали б без змін, при цьому істотно зменшивши свій вплив на навколишнє середовище.
 
На сьогодні в Гарварді працює комітет, що складається з 14 членів робочого штабу та 40 студентів, які є представниками різних факультетів. Їхня робота - це розробка все нових і нових методів для економії коштів та зменшенню впливу на навколишнє середовище. Гарвард став моделлю зеленого кампусу не тільки на місцевому та регіональному рівні, а й на міжнародному. Постійно проводиться обмін інформацією та досвідом з університетами та різними організаціями [4].
 
А от у Чікагському університеті ідея зеленого кампусу (the Green Campus Initiaitive), сформована у 1999 році, згодом переросла у організацію екологічної стурбованості (the Environmental Concerns Organization). Її ціллю є побудова будинків з мінімальним використанням електроенергії. Велику увагу приділили заміні лампочок на електрозберігаючі [9].
 
Окремі університетські ініціативи згодом переростають у мережі, що слугує обміну інформацією. Так, існує мережа Green Campus, яка об’єднує представників з усіх куточків країни і навіть 5 університетів Канади. Це такі як Гарвард, Стенфорд, Прінстон, університети Вашингтону, Каліфорнії, Пансельванії та багато інших.
 
Існує співпраця і на регіональному та локальному рівнях, прикладом чого може слугувати штат Каліфорнія, де серед університетів та шкіл розроблена локальна програма Зелений кампус. Вона передбачає створення одного комітету планування та місцеві представництва. Важливою перевагою цієї програми є постійний обмін інформацією та досвідом між університетами, а також створена система змагань між учасниками, що є стимулом постійного оновлення та пошуків нових варіантів для заощадження та зменшення впливу на навколишнє середовище [1]. Детальну інформацію про різноманітні ініціативи та здобутки можна легко знайти на сайтах зазначених і інших університетів.
 
Китай
 
Цікавим є активне залучення університетів Китаю. Так, Китайський національний університет Гонконгу запровадив систему зеленого кампусу завдяки ініціативі викладачів та підтримки робочого колективу, керівництва і студентів. Масову підтримку отримали завдяки регулярним роз’яснювальним роботам, зустрічам та розробці інструкцій. Роботу ініціативної групи зеленого кампусу було поділено на три гілки. Перша займається збором інформації, її обробкою та друкування результатів і звітів. Робота другої включає безпосереднє впровадження всіх ідей та проектів. А остання – працює над створенням реклами шляхом друку статей та проведенням різноманітних заходів.
 
У межах проекту було вжито заходи для збереження води, паперу та електроенергії. Вдалося підрахувати, що 17 дерев та
 пального необхідно для 1 тони паперу, і що протягом робочого дня використовуються 150
 паперу, а це – 700 дерев у рік. Такі дані є стимулятором для змін. На шляху до збереження електроенергії у 1999 році була зроблена заміна ламп на неонові, що є на 20% більш економними, встановлена енергозберігаюча техніка. У рамках проекту було вперше, серед місцевих організацій, поставлено систему колекторів на дахах для використання сонячної енергії при освітленні та обігріві. З 2004 року сонячну енергію стали використовувати багато університетів та коледжів [2].
 
У 2005 році організація International Center of Sustainable Cities за підтримки Китайського міністерства реконструкції та розвитку провела змагання на найкращий проект зеленого гуртожитку. Учасниками були різноманітні університети архітектури та будівництва [2].
 
Нова Зеландія та Австралія
 
Дві країни південної півкулі – Нова Зеландія та Австралія – тривалий час були відділені від всіх інших континентів, через це у них є багато ендемічних видів флори та фауни, що є гордістю місцевого населення, але через вплив людини на природу багато видів вимирає. Ще відомо, що для цих країн критичним є потоншення захисного озонового шару. Тому місцеві жителі розуміють всі наслідки загроз, а отже  намагаються вжити заходи.
 
На думку австралійців, для проведення глобальних змін необхідно починати з себе. Тому поширення впровадження принципів зеленого офісу є таким масовим. Найкраще сприймає зміни молодь, тому зелений офіс – це обов’язкова складова університетів. Студенти розробляють свою методику і обмінюються даними і досягненнями з іншими вищими навчальними закладами та іншими організаціями. Видають багато брошур з вказівками кроків до впровадження принципів «зеленого офісу» [7].
 
Висновки
 
При дослідження досвіду зарубіжних країн по впровадженню принципів ЗО можна зробити ряд висновків.

 • Перш за все більше прихильників ці принципи мають серед розвинутих країн, а це пов’язано з кращими економічним підґрунтям та вищим рівнем екологічної освіти населення.
 • Важливим є лідерство з боку урядів, який стимулює і зобов’язує впровадження принципів сталого розвитку на всіх рівнях.
 • Нововведення найкраще сприймає молоде покоління, тому концепція зеленого офісу отримала широку підтримку серед університетів.

 
Література
 
 
1.      Alliance to Save Energy. Green Campus Program serves twelve University of California (UC) and California State University (CSU) campuses Mode of access: http://www.ase.org/section/program/greencampus Last access: 10 May, 2007. – Title from the screen.
2.      Chinese University of Hong Kong: project Green Campus Mode of access: http://www.cuhk.edu.hk/greencampus/en. - Last access:2007. - Title from the screen.
3.      Hainer, Herbert, Adidas CEO and Chairman of Executive Board \\The interation of our social and environmental porgrammes in 2006. – p.86. – Mode of access: http://www.adidas-group.com/en/sustainability/welcome.asp – Last access 20 May, 2007. – Title from the screen.
4.      Harvard University: Harvard supports the environment: Environmental Assessment Project [Electronic resource]. – Mode OF access: http://bcsia.ksg.harvard.edu/?program=ENRP – Last access 21May, 2007. – Title from the screen.
5.      House of Commons. Environmental Audit - Fourth Special Report. 2005. http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmenvaud/1681...
6.      McCloud, Kevin. One Million Sustainable Homes WWF Mode of access: http://www.wwf.org.uk/sustainablehomes/about.asp Last access: 23 May,2007. – Title from the screen.
7.      Noland ITU Pty Ltd Kerbside. Recycling in Victoria: Assesment of markets and costs – October1998.Mode of access: http.www.ecorecycle.sustainability.vic.gov.au Last access: 16 may,2007. – Title from the screen.
8.      Sheil, David St.Maur \\ Canon Sustainability Report 2006, published June 2006.– p.72. – Mode of access:  http://www.canon.com/environment/report/index.html- Last access 13 May, 2007. – Title from the screen.
9.      University of Chicago, the Green Campus Initiative (GCIthe Environmental Concerns Organization (ECO), Mode of access:  http://envirocenter.uchicago.edu/gci/about.html Last access: 11 May, 2007. – Title from the screen.
10.    Сталий розвиток суспільства: роль освіти./ Підліснюк, І.Рудик, В.Кириленко, І.Вишенська, О.Маслюківська: За ред. В. Підліснюк – К.: Видавництво СПД «Ковальчук», 2005.– 88с.